martes, 9 de noviembre de 2021

(A GUARDA) Inauguración no lugar da "Katanga" das instalacións de CERAMICA SANTA TECLA S.A. (CE.SAN.TE.S.A.)

ABAIXO SENTADOS: Mariano Martinez e a esposa, ATRAS DE PE: a maioría da familia RIEGO, Pepe e súa nai, Doña Luz (esposa de D. Hermelindo o médico) a muller de Pepe Riego tamén o pai Pepe Riego, sua muller Maruja, séus irmáns Leoncio e Angelita e esposo, Carmén Riego e José con Raquel, Manolo Riego con Teresa, subido a silla Agustín Riego e súa esposa Margarita Vicente.

No hay comentarios:

Publicar un comentario